dimarts, 29 de juliol de 2014

Cartomàgia - Una mescla falsa

Ara anem a exposar un tema molt interessant en la cartomàgia: les falses mescles. Com el nom indica, són mescles que deixen una o més cartes en el lloc on vulgui el mag, sense que el públic se'n adoni.
La tècnica d'aquestes mescles és molt semblant a la de les normals, és a dir, donen la impressió de que les cartes es barregen de manera natural sense cap mena de control.

El tema de les mescles falses és molt ampli i hi ha moltes variants, així que només direm que hi ha tres tipus de mescles falses:

1. Les mescles falses unitàries, en les que en manté en el seu lloc una sola carta.

2. Les mescles falses parcials, en les que es mantenen varies cartes on convingui.

3. Les mescles falses totals, que mantenen totes les cartes al seu lloc.

Les més útils, lògicament són les "totals", perquè ens serveixen per tots els casos, però també són les més difícils. La mescla falsa més popular entre les "totals" és la Falsa Mescla Universal.

2 comentaris: