diumenge, 13 d’abril de 2014

Cartomàgia - El material

El material

Per dur a terme els efectes de la cartomàgia, necessitem el següent:

- Una taula sobre la que es realitzaran els jocs de mans. Ha de ser rectangular (de 90 X 60 cm. aproximadament) si és possible.

- Haurà d'estar recoberta amb un tapeta llis, que és imprescindible perquè les cartes llisquin correctament.

- Una cadira pel mag, una altre per deixar el maletí amb el material que es farà servir (si és el cas) i una última per l'espectador que vingui a fer d'ajudant.

Aquest és tot el material que es necessita per dur a terme jocs de cartomàgia; és aconsellable que el tapeta sigui fosc (verd o negre), com els que es fan servir a les sales de jocs.

Tapeta de pòquer

Cartomàgia - El Públic

EL PÚBLIC

El públic, els espectadors, no només són persones passives que es divertiran, sinó que constantment formaran part del joc, com a testimonis o ajudants del que anirà passant.
Pels efectes de la cartomàgia, el mag ha d'estar assentat davant d'una taula i el públic davant seu, assegut en un parell o tres de files de cadires.

S'han de tenir en compte tres advertències importants:

- Els espectadors no han d'estar més baixos que el mag, ja que no veurien la taula on tindran lloc els jocs de mans.

- El públic no estarà mai rere el mag, perquè no han de veure les cartes tal i com les veu el mag, sinó de cara. A més, podrien veure petites maniobres secretes que podria fer el artista, difícils d'ocultar per la part de darrere. Per aquesta mateixa raó, mai hi podrà haver miralls rere el mag.

- Hi ha d'haver una bona il·luminació frontal, ja que aquesta és imprescindible perquè el públic aprecii be el que s'està fent sobre la taula, per la mateixa raó, no s'ha de treballar mai amb finestres obertes rere (llum d'esquena).