divendres, 27 de juny de 2014

Cartomàgia - Diferents maneres de barrejar una baralla

DIFERENTS MANERES DE BARREJAR UNA BARALLA

 Totes les barreges que es poden realitzar en una baralla de cartes es classifiquen en dos tipus:

- Barreges on s'intercalen les diferents cartes.
- Barreges on es traslladen les cartes d'un lloc a un altre.


 BARREJA PER INTERCALACIÓ

Barrejar les cartes per intercalació és la forma de barrejar més comuna a les sales de jocs i també la més coneguda pel públic. Consisteix en agafar unes quantes cartes d'una part de la baralla i intercalar-les amb les cartes de l'altre meitat.
Aquestes intercalacions es poden fer amb la baralla a la taula o entre les mans. Perquè les diferents cartes es puguin intercalar correctament, s'han de subjectar sense apretar-les gaire.
Una vegada feta la intercalació, s'han de quadrar bé les cartes.

BARREJA PER TRASLLAT 

Traslladar les cartes d'un lloc a un altre de la baralla és una altre forma bastant comuna de barrejar, però no ho és tant com l'anterior.
Consisteix en agafar una part de la baralla de cartes (la meitat) i deixar-les caure en grups o paquets sobre l'altre meitat sense cap ordre concret. Aquets paquets es depositen al dors o a la cara de l'altre mitat, de manera que el desordre de les cartes és evident.
Un cop s'ha realitzat aquest moviment (es pot fer tants cops com es vulgui) es quadra la baralla.

Barreja per intercalació

Barreja per trasllat
divendres, 20 de juny de 2014

Cartomàgia - Consells i precaucions amb les baralles de cartes

CONSELLS I PRECAUCIONS

Ara veurem uns quants consells i precaucions que cal tenir en compte alhora de manipular les baralles de cartes.

- Revisa la baralla amb atenció just després de comprar-la. Si és possible, talla amb una fulla d’afaitar o amb algun objecte afilat el precinte del estoig.
Revista detalladament les cartes, en cas de que tinguin algun defecte torna-les a la botiga. Revisa també el estoig, que a part de servir per guardar les cartes, són molt útils en alguns jocs!

- Conserva totes les cartes (fins i tot les que a vegades venen dins del estoig amb propaganda o valors per a jocs). Tampoc llencis els comodins, ja que ens són molt útils en molts jocs!

- Amb el temps, aniràs acumulant baralles. És important que les tinguis ben ordenades i guardades en el lloc adient. És preferible que les guardis en alguna caixa o en el calaix de qualsevol moble, protegides de la calor i la humitat.
Alhora de fer una sessió de màgia, porta-ho tot ben ordenat en un maletí. Ordena les coses per seqüència de l'actuació, començant per el tapeta, que anirà a dalt de tot.

- Tot i que t'insisteixin, no deixis mai les teves baralles a altres jugadors. Per tu el material ha de ser sagrat. Altres mans fan malbé, embruten, i poden deixar una baralla inservible. Fins i tot tu has de manipular les cartes sempre amb les mans acabades de rentar amb sabó, per eliminar la capa de grassa que es forma als palmells i a la punta dels dits.

Si segueixes aquests consells, aconseguiràs que les baralles et durin molt més!

Baralla espanyola