dimarts, 29 de juliol de 2014

Cartomàgia - Una mescla falsa

Ara anem a exposar un tema molt interessant en la cartomàgia: les falses mescles. Com el nom indica, són mescles que deixen una o més cartes en el lloc on vulgui el mag, sense que el públic se'n adoni.
La tècnica d'aquestes mescles és molt semblant a la de les normals, és a dir, donen la impressió de que les cartes es barregen de manera natural sense cap mena de control.

El tema de les mescles falses és molt ampli i hi ha moltes variants, així que només direm que hi ha tres tipus de mescles falses:

1. Les mescles falses unitàries, en les que en manté en el seu lloc una sola carta.

2. Les mescles falses parcials, en les que es mantenen varies cartes on convingui.

3. Les mescles falses totals, que mantenen totes les cartes al seu lloc.

Les més útils, lògicament són les "totals", perquè ens serveixen per tots els casos, però també són les més difícils. La mescla falsa més popular entre les "totals" és la Falsa Mescla Universal.

dijous, 10 de juliol de 2014

Cartomàgia - Alguns tipus de barreges

 ALGUNS TIPUS DE BARREGES 

MESCLA AMERICANA

S'anomena així perquè a Europa es va començar a fer servir després de veure que els jugadors d'Amèrica la utilitzaven, també és anomenada "Mescla amb riffle" (amb anglès "Riffle Shuffle") perquè consisteix en intercalar les dues meitats de la baralla, posades cara a cara, mentre que amb cada meitat s'hi fa un "riffle".
Aquesta mescla tan es pot fer a la taula com dret, però en qualsevol cas les cartes han de ser flexibles, ja que s'han d'arquejar molt per dur a terme el "riffle". Per això és fàcil fer aquesta mescla amb baralles bastant utilitzades.

En aquest apartat hem utilitzat molt la paraula "riffle", un "riffle" és "fullejar" les cartes, és a dir, passar el dit per sobre de totes elles de manera que cada una d'elles s'aixequi i després torni a la seva posició inicial. Aquest moviment dura pocs segons, i en efectuar-lo, podem sentir el soroll peculiar que fan les cartes en xocar entre elles.

Mescla americana
Primera part d'un "Riffle"
Segona part d'un "Riffle"

MESCLA "EN COLA DE GOLONDRINA"

És una mescla amb un nom que crida l'atenció i és molt útil. És una variant de l'anterior i més fàcil per dues raons: només es pot fer a la taula (no requereix que el mag estigui de peu) i es pot fer perfectament amb una baralla nova.

Es tracta d'intercalar les cartes no per un extrem sinó només per un angle.
Aquí veiem el procés per fer la mescla:


Repartim les cartes en dos paquets
Les intercalem doblant-les només per un angle
Finalment, les ajuntem i les quadrem


MESCLA "HINDÚ"

És una altre barreja essencialment de mans. És una de les millors mescles que existeixen i útil per varies coses. Després explicarem una d'aquestes utilitats. També se l'ha anomenada "Running Cut" que significa "tall successiu" perquè en efecte, aquesta mescla ve a ser un seguit de talls successius de les cartes, però sense completar-los. 

Aquesta mescla la va començar a fer servir el mag australià Jean Huggard quan va veure que la feia un mag hindú.

Aquí veiem el procés de la mescla:

Agafem la baralla en aquesta posició

Agafem unes quantes cartes de sota (paquet 1)

Les desplacem cap a dalt

Un cop a dalt, les anirem acostant cap al paquet inicial

Recolzem el paquet 1 al 0 i agafem més cartes del paquet 1 (de la part de dalt)

Subjectem el paquet 2 amb la mà esquerre i el que queda del paquet 1, ho tirem amunt

Amb el paquet 2 ja amb les cartes inicials, podem tornar a començar el procés

Un cop acabada la barreja, es cartes quedarien en la posició inicialAquest moviment és fàcil de fer, i si el fem amb elegància i amb una mica de velocitat, queda molt bé i és bonic de veure.

La utilitat més bona que té aquesta mescla és que ens permet controlar la carta que queda a sota del paquet 1, és a dir, del primer paquet que agafem de sota quan tenim totes les cartes a la mà esquerre.

Si es fa la mescla amb la velocitat correcte, l'espectador no veu que la carta de sota del primer paquet que agafem no es mou mai, d'aquesta manera es poden fer moltíssims jocs de cartes fent triar a l'espectador la carta que tu vols.

divendres, 27 de juny de 2014

Cartomàgia - Diferents maneres de barrejar una baralla

DIFERENTS MANERES DE BARREJAR UNA BARALLA

 Totes les barreges que es poden realitzar en una baralla de cartes es classifiquen en dos tipus:

- Barreges on s'intercalen les diferents cartes.
- Barreges on es traslladen les cartes d'un lloc a un altre.


 BARREJA PER INTERCALACIÓ

Barrejar les cartes per intercalació és la forma de barrejar més comuna a les sales de jocs i també la més coneguda pel públic. Consisteix en agafar unes quantes cartes d'una part de la baralla i intercalar-les amb les cartes de l'altre meitat.
Aquestes intercalacions es poden fer amb la baralla a la taula o entre les mans. Perquè les diferents cartes es puguin intercalar correctament, s'han de subjectar sense apretar-les gaire.
Una vegada feta la intercalació, s'han de quadrar bé les cartes.

BARREJA PER TRASLLAT 

Traslladar les cartes d'un lloc a un altre de la baralla és una altre forma bastant comuna de barrejar, però no ho és tant com l'anterior.
Consisteix en agafar una part de la baralla de cartes (la meitat) i deixar-les caure en grups o paquets sobre l'altre meitat sense cap ordre concret. Aquets paquets es depositen al dors o a la cara de l'altre mitat, de manera que el desordre de les cartes és evident.
Un cop s'ha realitzat aquest moviment (es pot fer tants cops com es vulgui) es quadra la baralla.

Barreja per intercalació

Barreja per trasllat
divendres, 20 de juny de 2014

Cartomàgia - Consells i precaucions amb les baralles de cartes

CONSELLS I PRECAUCIONS

Ara veurem uns quants consells i precaucions que cal tenir en compte alhora de manipular les baralles de cartes.

- Revisa la baralla amb atenció just després de comprar-la. Si és possible, talla amb una fulla d’afaitar o amb algun objecte afilat el precinte del estoig.
Revista detalladament les cartes, en cas de que tinguin algun defecte torna-les a la botiga. Revisa també el estoig, que a part de servir per guardar les cartes, són molt útils en alguns jocs!

- Conserva totes les cartes (fins i tot les que a vegades venen dins del estoig amb propaganda o valors per a jocs). Tampoc llencis els comodins, ja que ens són molt útils en molts jocs!

- Amb el temps, aniràs acumulant baralles. És important que les tinguis ben ordenades i guardades en el lloc adient. És preferible que les guardis en alguna caixa o en el calaix de qualsevol moble, protegides de la calor i la humitat.
Alhora de fer una sessió de màgia, porta-ho tot ben ordenat en un maletí. Ordena les coses per seqüència de l'actuació, començant per el tapeta, que anirà a dalt de tot.

- Tot i que t'insisteixin, no deixis mai les teves baralles a altres jugadors. Per tu el material ha de ser sagrat. Altres mans fan malbé, embruten, i poden deixar una baralla inservible. Fins i tot tu has de manipular les cartes sempre amb les mans acabades de rentar amb sabó, per eliminar la capa de grassa que es forma als palmells i a la punta dels dits.

Si segueixes aquests consells, aconseguiràs que les baralles et durin molt més!

Baralla espanyola
diumenge, 13 d’abril de 2014

Cartomàgia - El material

El material

Per dur a terme els efectes de la cartomàgia, necessitem el següent:

- Una taula sobre la que es realitzaran els jocs de mans. Ha de ser rectangular (de 90 X 60 cm. aproximadament) si és possible.

- Haurà d'estar recoberta amb un tapeta llis, que és imprescindible perquè les cartes llisquin correctament.

- Una cadira pel mag, una altre per deixar el maletí amb el material que es farà servir (si és el cas) i una última per l'espectador que vingui a fer d'ajudant.

Aquest és tot el material que es necessita per dur a terme jocs de cartomàgia; és aconsellable que el tapeta sigui fosc (verd o negre), com els que es fan servir a les sales de jocs.

Tapeta de pòquer

Cartomàgia - El Públic

EL PÚBLIC

El públic, els espectadors, no només són persones passives que es divertiran, sinó que constantment formaran part del joc, com a testimonis o ajudants del que anirà passant.
Pels efectes de la cartomàgia, el mag ha d'estar assentat davant d'una taula i el públic davant seu, assegut en un parell o tres de files de cadires.

S'han de tenir en compte tres advertències importants:

- Els espectadors no han d'estar més baixos que el mag, ja que no veurien la taula on tindran lloc els jocs de mans.

- El públic no estarà mai rere el mag, perquè no han de veure les cartes tal i com les veu el mag, sinó de cara. A més, podrien veure petites maniobres secretes que podria fer el artista, difícils d'ocultar per la part de darrere. Per aquesta mateixa raó, mai hi podrà haver miralls rere el mag.

- Hi ha d'haver una bona il·luminació frontal, ja que aquesta és imprescindible perquè el públic aprecii be el que s'està fent sobre la taula, per la mateixa raó, no s'ha de treballar mai amb finestres obertes rere (llum d'esquena).